Kerjasama

Dalam Negeri 

 1. Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam, Indonesia
 2. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, IAIN Surakarta, Jawa Tengah
 3. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, IAIN Ambon, Maluku
 4. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, IAIN Samarinda, Kalimantan Timur
 5. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, IAI Muhammadiyah Sinjai, Sulawesi Selatan
 6. MA Negeri 1 Yogyakarta
 7. MTs Negeri 10 Sleman
 8. MTs Negeri 9 Bantul
 9. SMP Negeri 1 Depok Sleman
 10. SMP Negeri 15 Yogyakarta
 11. MTs Negeri 1 Yogyakarta
 12. MA Negeri 2 Yogyakarta
 13. MA Negeri 4 Bantul
 14. MA Negeri 3 Sleman
 15. SMK Negeri 5 Yogyakarta
 16. SMA Negeri 8 Yogyakarta
 17. SMA Negeri 1 Sedayu Bantul
 18. MA Negeri 1 Sleman
 19. MA Negeri 2 Sleman
 20. RSUP Sardjito Yogyakarta
 21. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta
 22. Lapas Wirogunan Yogyakarta

 

Luar Negeri

 1. Persatuan Kaunseling Syar'ie Malaysia
 2. Bahagian Kaunseling Universiti Putra Malaysia
 3. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia
 4. Madrasah Islamiah Jenderam Hilir Selangor